Se společností WP-admin.cz spolupracujeme od roku 2016 a nikdy jsme neuvažovali o změně. WP-admin.cz pokrývá naše veškeré IT potřeby, počínaje tvorbou webů, jejich správou či zabezpečením. Zejména oceňujeme profesionální přístup a znalosti, se kterým přistupují ke každému požadavku, a proto jejich služby mohu pouze doporučit.

Martin Vlach spolumajitel
https://7sport.sk

4.9 od 2016 dosud , 7 webů