WP-admin.cz Doporučení Analýza nebo audit Chrtek, návrh multisite

Pan Ott nám navrhl velmi dobré řešení, kterém nám podstatným způsobem zjednodušilo správu našich webů. Rovněž nám pomohl se zabezpečením našich WP webů. Máme positivní zkušenost s WP-admin a rádi jim poskytujeme referenci.

Milan Chrtek jednatel
pmq software s.r.o.

★★★★★ 2021