Pan Ott nám navrhl velmi dobré řešení, kterém nám podstatným způsobem zjednodušilo správu našich webů. Rovněž nám pomohl se zabezpečením našich WP webů. Máme positivní zkušenost s WP-admin a rádi jim poskytujeme referenci.

Milan Chrtek jednatel
pmq software s.r.o.

5 2021 , 20 webů