WooCommerce mění čísla verzí, místo 2.7 bude rovnou 3.0.0

Původně to měla být verze 2.7 v běžné číselné řadě, ale několik okolností přimělo vývojáře  radikální změně: „Změníme číslování verzí a další bude rovnou 3.0.0.“

Tato verze se má objevit 4. dubna 2017 a teprve před pár dny byla objevena chyba v manipulaci s časovými zónami. Její oprava patří mezi prioritní a zároveň závažné, takže vyžaduje důkladné otestování. Autoři pluginů také musí poznat již podle čísla verze, že podobná významná změna proběhne. Proto se schválila změna verzování WooCommerce, aby bylo číslování srozumitelnější. Použije se princip Sémantického verzování:

Číslo verzí zapisujeme ve formátu MAJOR.MINOR.PATCH Navyšování jednotlivých čísel verzí probíhá následovně:

  1. MAJOR – když nastala změna, která není zpětně kompatibilní s ostatními (API)
  2. MINOR – když se přidá funkcionalita se zachováním zpětné kompatibility
  3. PATCH – když se opravila chyba a zůstala kompatibilita

Dosud se WooCommerce stejně jako samotný WordPress verzoval pouze vzestupnou číselnou řadou 2.4, 2.5, 2.6, resp. 3.9, 4.0, 4.1, 4.2. Z číslování nebylo patrné, jaký charakter a dopad dané změny mají (jen u WordPressu víme, že např. 4.7.2 nebo 4.7.3 je bezpečnostní oprava nasazená automaticky). Z toho tedy vyplývá, že

  • WooCommerce 3.0.0 bude velká aktualizace. Všechny úpravy by měly být zpětně kompatibilní a zastaralé funkce budou řádně označeny.
  • 3.1.0 bude malá aktualizace, která bude obsahovat podle plánu importér produktů
  • Další velkou aktualizací bude verze 4.0.0.

Nejbližší verze 2.7.0, tedy vlastně 3.0.0, bude kromě opravy uvedené chyby obsahovat také novinky:

Informace čerpány z vývojářského blogu WooCommerce.

Newsletter Rádce pro správce

Každou středu rozesíláme část svého know-how, které jsme pracně získali během posledních let. Zadarmo každému, kdo má zájem stát se zkušeným správcem WordPressu. Není určený našim zákazníkům, nýbrž našim kolegům v oboru. Vracíme tak komunitě to, co jsme získali od jiných. Podívejte se do jeho archivu.