WordPress a licence: Pár otázek a odpovědí majitelů webů

Troufnu si říct, že licence jsou pro většinu z nás abstraktní něco, co se občas ukáže ve formě dlouhých a neopsatelných textů, které se někam musí zadat, aby začalo fungovat to, co jsme zaplatili. Stručně řečeno. Pojďme si tedy vysvětlit nezbytné minimum, ve kterém by se měl ve vlastním zájmu prakticky orientovat majitel webu.

Nechci se nořit do právnické problematiky, což mi stejně nepřísluší, jen chci připomenout nebo na scénu uvést pojmy, s nimiž se setkáte a je lepší se v nich tedy orientovat než je ignorovat. Výklad se zaměřuje pouze na kontext WordPressu, pluginů, šablon.

Základní licence WordPressu

Licence je sada pravidel, která vyplývají z licenční smlouvy. V ní je popsáno, jak smíme s programem zacházet, jak ho smíme a nesmíme používat, jak dlouho, kde a za jakých okolností. Určují také, zda a jak smíme program dále šířit. Licence WordPressu má značené prvky svobody, která je uživateli přiznána, na druhou stranu mohou stejné atributy omezovat výrobce pluginů a šablon. Jde o licenci GNU GPL, jednu z nejrozšířenějších ve světě softwaru.

Jako uživatel můžete s WordPressem dělat skoro cokoliv a je lhostejné, jestli jako soukromá osoba nebo jako podnikatel. V podstatě hlavně nesmíte poškozovat ochrannou známku WordPress, tedy ji neoprávněně využívat (=pojmenovávat tak své služby za účelem matení zákazníka). Jako výrobce softwaru závislého na WordPressu máte ještě několik dalších omezení, ale o nich třeba jindy.

Smím web postavený na WordPressu používat k podnikání?

Ano, smíte, dělají to tak milióny firem na světě. WordPress je vydán s licencí GNU GPL, která vám zaručuje, že můžete software použít zcela volně podle svých záměrů. Je to legální, nic neporušujete. Stejná volnost se týká také úřadů (které se jí bojí), institucí – včetně škol. Kohokoliv.

Musím za WordPress někomu platit?

Za samotný WordPress, tedy licenční poplatky za využívání softwaru, nikomu platit nemusíte a neměli byste. Naopak je zcela běžné, že platíte za práci provedenou na webu, pluginy nebo šablony. Licenční poplatky za WordPress jako software jsou nulové, dokonce máte i zdrojový kód softwaru a můžete ho upravovat (v praxi se samotný WordPress neupravuje, ale to je pouze technický aspekt věci). Na druhou stranu samotný WordPress bez dalších doplňků je opravdu základní software bez mnoha funkcí. Je vhodné ho doplnit o pluginy.

Bezplatné pluginy a šablony

Existuje množství doplňků, kterým se říká pluginy, a šablon vzhledu, které jsou zdarma, tedy jejich licenční poplatek je nulový. Jsou publikovány taky s licencí GNU GPL. Lze je bez omezení stahovat, používat nebo modifikovat. S jejich přispěním už můžete vytvořit webové stránky, které splní mnoho vašich očekávání a požadavků.

Jak je možné, že je to zadarmo?

WordPress, mnohé pluginy a šablony jsou tzv. open-source software, v širším smyslu free software (=česky svobodný software). Tento software je charakteristický tím, že je možné jej upravovat (protože k němu získáváte jeho programové kódy), jakkoliv používat a studovat jeho funkčnost, dále distribuovat a přispívat k jeho dalšímu vývoji vlastními vylepšeními.

Obvykle je garantem vývoje takového softwaru nezisková společnost (foundation), která nemá příjmy z vývoje softwaru, ale z prodeje služeb, které jsou na tento – volně a bezplatně dostupný – software navázány. Stejně je tomu v případě WordPressu – vývoj zaštiťuje WordPress Foundation.

Licence premiových pluginů a šablon

Složitější situace nastává u placených komponent, což jsou typicky šablony a pluginy. Dnes už se software téměř nekupuje, jak tomu bývalo dříve, kdy jste si koupili diskety, CD nebo později DVD a program byl „váš“ (nebyl, ale ten pocit byl reálný).

WordPress a jeho doplňky jsou psány v jazycích, které jsou spouštěny ve své zdrojové formě, takže jim programátor rozumí. Pokud je má k dispozici, může je upravovat a studovat, jak fungují. Neexistuje dříve běžná bariéra „černé skříňky“, kdy nebylo jasné, jak program funguje a co dělá. Webová aplikace je v tomto průhledná.

Za co vlastně platím, když si kupuji šablonu nebo plugin?

Kupujete si tedy právo (licenci) program používat po určenou dobu a čerpat z toho plynoucí výhody, mezi které typicky patří dostupnost aktualizací, telefonická nebo jiná forma podpory ze strany výrobce, slevy na další produkty nebo třeba vzdělávací materiály.

Základní licence šablony
Základní licence šablony, jasné informace a parametry

Z toho vyplývá, že jakmile skončí platnost licence (tedy vaše předplacené období), o uvedené výhody přicházíte.

Nastává pak problém zejména s ohledem na nedostupnost aktualizací – přirozený vývoj je takový, že aktualizace jsou pravidelné a nezbytné. Pokud je nenasazujete (protože jste si je nezaplatili), vystavujete svůj web vysokým rizikům napadení. Určitá část útočníků se totiž zaměřuje přesně na tyto situace a weby bez aktualizací cíleně napadá, protože poznají, jaké chyby obsahují.

Proč musím zadávat ten otravný licenční kód?

Je to zatím nejefektivnější způsob, jak může výrobce daného pluginu nebo šablony ověřit, že jednáte podle zakoupené licence. Nabízí obvykle několik variant, odlišených například podle počtu webů.

Pokud si koupíte roční licenci pro jeden web, pak ji nemůžete použít na žádném dalším, a to ani neveřejném testovacím. Jakmile se plugin spustí, ověří se kód a pokud je zjištěno porušení licence (tedy snaha spustit plugin na více webech, než na jaký máte nárok dle platné licence), následuje patřičná reakce. Tou může být až zrušení licence (toto má výrobce nastaveno ve svých obchodních podmínkách).

Jaké licence jsou obvykle k dispozici a jakou si vybrat?

Existuje mnoho kombinací, které se liší také tím, komu jsou určeny. Pokud budeme brát v potaz, že jste majitel webu, pak je nejčastějším modelem roční platba za plugin či šablonu. Její součástí jsou aktualizace. Pokud chcete plugin nebo šablonu použít na více webech, pak je obvykle možné koupit roční balíček pro více webů (např. do pěti webů), který je samozřejmě levnější než pětkrát koupená základní licence.

Případně se objevuje dražší varianta paušálního poplatku „napořád“ tedy lifetime. V takovém případě není omezeno nic a máte zajištěny aktualizace natrvalo. Vyšší cenu je dobré hodnotit optikou „kolik mi plugin/šablona na těch webech vydělá peněz“.

Lifetime znamená životní cyklus vývoje pluginu, ne délku vašeho života. Je nepravděpodobné, že byste si plugin zakoupili na celý svůj život. Za pět let může vývoj pluginu skončit a tím taky váš nárok na plnění licenční smlouvy.

Dalším přístupem je vstup „do klubu“, kdy platíte roční paušální poplatek a máte k dispozici všechny šablony, které daný klub nabízí (obvykle desítky), včetně podpory. Podobným způsobem je jednorázové stažení všech šablon, tam je ale jejich podpora omezená nebo žádná (což je riziko a tak trochu danajský dar; zas ale dostanete slevu na pozdější obnovení licencí).

Různé licence šablon
Různé licence šablon, vše jasně vysvětleno

Kdo má šablonu koupit: já, nebo dodavatel mého webu?

Domnívám se, že vy jako provozovatel webu. Licence obvykle nelze převést na jiného majitele, takže pokud je koupí váš dodavatel, bude jejím držitelem on. Ale web bude váš. Co se stane, až vám web předá do užívání a spolupráce s ním skončí? Za nějakou dobu skončí i platnost licence u šablony (a mnoha pluginů) a vy je nebudete moct prodloužit za obvykle nižší ceny (bývá to 50 %), budete je muset koupit za ceny standardní. Nebo neuděláte nic, což je nejhorší, a svůj web tak vystavíte rizikům napadení.

Dalším faktorem je také zaúčtování této nákladové položky – bezesporu by měla ve vašem účetnictví figurovat a pouhá přefakturace z dodavatele na vás není z pohledu interpretace ideální, nemluvě o tom, že by se tím držitel licence nezměnil.

Skryté riziko: sublicencování pluginu

Sublicencované pluginy
Sublicencované pluginy, obvykle zdroj problémů

Závěrem vás upozorníme na jednu nepříjemnost. Nekupujte šablony, které obsahují jiné pluginy, např. Revolution Slider, Visual Composer nebo jiný podobný nástroj. Má to mnoho nevýhod a prezentovaná nižší cena je pouze vábničkou, později se vám to nevyplatí. A důvody?

  1. Plugin – třeba slider – stojí v základní samostatné licenci např. 99 dolarů na rok, což zahrnuje aktualizace. Ty se objevují pravidelně a jsou nezbytné – jak jejich vytváření výrobcem, tak jejich nasazování na vašem webu.
  2. Výrobce šablony se s výrobcem tohoto pluginu dohodne na sublicenci. To znamená, že plugin bude zahrnut do šablony za mnohem nižší cenu (to bude prezentováno jako výhoda), což ale také znamená, že mu nebude v této variantě výrobcem poskytována žádná podpora, tedy žádné aktualizace (to nebude prezentováno vůbec, nebo přímo zamlčeno).
  3. V nejhorším případě bude plugin upraven na míru šabloně, takže pokud si navíc zakoupíte platnou licenci pluginu, nebude ji možné na tuto verzi pluginu použít. Ten bude zcela závislý na šabloně – některé jej aktualizují, ale většina nikoliv.

Výsledek? Vy jako majitel webu vůbec netušíte, že máte na svém webu nebezpečný prvek. Sice aktualizujete šablonu, ale velmi často se neaktualizuje vložený plugin, protože to není součástí jeho sublicence (ta je platná mezi výrobcem šablony a výrobcem pluginu, nikoliv mezi vámi a výrobcem pluginu). Pokud tohle zjistíte, často máte minimum možností, jak situaci napravit – je časté, že šablona plugin neaktualizuje a nově koupenou licenci pluginu nelze aktivovat. Nejlepší je kupovat s rozvahou a této situaci se zcela vyhnout.

Jak se toho nebát?

  • Neřiďte se cenou, velké množství bezplatných šablon je dostatečně kvalitních a mohou vám dobře posloužit. Jejich licence je GNU GPL, tedy maximálně svobodná a neomezující.
  • Pokud si koupíte pluginy a šablony, počítejte s tím, že obnovovací licenční poplatek se platí každý rok a obvykle dostanete slevu 30-50 %. Někdy ale zaplatíte navždy a máte klid – to si ale ověřte.
  • Mějte v zakoupených licencích a licenčních kódech pořádek a buďte informovaní. Nepoužívejte žádné komponenty v rozporu s licencí. Neušetřili byste – potřebujete stejně ty aktualizace.

Newsletter Rádce pro správce

Každou středu rozesíláme část svého know-how, které jsme pracně získali během posledních let. Zadarmo každému, kdo má zájem stát se zkušeným správcem WordPressu. Není určený našim zákazníkům, nýbrž našim kolegům v oboru. Vracíme tak komunitě to, co jsme získali od jiných. Podívejte se do jeho archivu.