Tři způsoby, jak získat vzhled pro svůj WordPress

Vzhled webových stránek je definován šablonou. To je sada souborů napsaných v různých programovacích a popisných jazycích (HTML, PHP, JavaScript) a obrázků, které podle docela složité logiky vytvoří vzhled webu. Nejen vzhled, ale také chování. Do šablony nepatří obsah ani většina datových struktur (ty mají být v pluginech).

Existují principiálně tři hlavní cesty, jak můžete získat šablonu pro svůj web. Každá má výhody a nevýhody, které tady uvedeme.

Koupená premium šablona

Slovo premium znamená, že máte získat nadstandardní vlastnosti. Před časem to bývala např. pokročilá konfigurace nebo podpora různých formátů (vzhled) pro různé typy článků. Dnes jsou šablony přehlcené funkcemi a efekty, takže výhodou se stává jednoduchost a čistota designu. Placené šablony mají určité výhody. Oslovují tak zejména laiky, kteří se řídí svým vnitřním estetickým cítěním a neberou v potaz technické parametry a požadavky:

 • šablony jsou dílem grafického designera a jsou esteticky atraktivní (obvykle),
 • úspěšně vzbuzují pocit, že za cenu několika set korun „udělají“ web,
 • mají široké možnosti nastavení a publikování,
 • většinou jsou zaměřené na vizuální stránku publikování a nastavení.

Jenže to samé je v reálu obvykle také nevýhoda:

 • nelze změnit design, protože je to hned vidět,
 • šablony nepodporují češtinu a často používají písma, která nemají české znaky,
 • často nemají takové funkce, které byly prezentovány přede prodejem /obvyklý argument bývá, že šlo o vývojářskou verzi),
 • jsou chybové a tyto chyby jsou obtížně odstranitelné,
 • soubory jsou programovány kódovány zcela neefektivně,
 • nastavení, údržba, aktualizace nebo oprava šablony je značně časově náročné a nese s sebou vícenáklady,
 • data vložená do různých políček nelze snadno migrovat jinam, nejde o standardní datové struktury,
 • vizuální editory a composery bývají velmi složité a nepřehledné.

Tak by šlo pokračovat. Jistě najdete placenou šablonu, která tyto negativní vlastnosti nemá, ale viděl jsem desítky z nich a práce s nimi je útrpná.

Stažení bezplatné šablony

Šablony, které byly jen tak zadarmo (a obvykle open source), pomalu mizí. Začínají převažovat okleštěné verze placených šablon, v nichž jsou zablokované klíčové funkce. Často podporují falešný dojem, že nákupem plné verze omezení zmizí. Sice může zmizet, ale přibudou nové problémy.

Ale pravdou je, že se dá najít bezplatná šablona, která je dobře napsaná a po drobných úpravách je použitelná. Tuto cestu využíváme.

Naprogramování šablony na míru

Tento způsob považuji za nejlepší pro obě strany, zadavatele i realizátora. Zadavatel má vzhled pod kontrolou a má jistotu, že šablona vzniká podle originálního návrhu, tudíž ji nikdo nemá. Unikátnost webu by měla být zajištěna.

Realizátor má zase pod kontrolou kód a může (měl by!) pracovat efektivně. Za základ asi použije některou vývojářskou platformu jako Bootstrap nebo jinou a na ní postaví novou šablonu. Technický základ zajistí pravidelnou aktualizaci např. s ohledem na tablety a mobily, originální vzhled zase zajišťuje jedinečnost webu. Tato cesta je ovšem nejdražší, i když ani předchozí dvě nemusí být vyloženě levné.

Který způsob preferujete vy? Nebo jsme zapomněli ještě na nějaký způsob, jak se dopracovat ke vzhledu webových stránek?

Newsletter Rádce pro správce

Každou středu rozesíláme část svého know-how, které jsme pracně získali během posledních let. Zadarmo každému, kdo má zájem stát se zkušeným správcem WordPressu. Není určený našim zákazníkům, nýbrž našim kolegům v oboru. Vracíme tak komunitě to, co jsme získali od jiných. Podívejte se do jeho archivu.