Technický audit webu

je nástroj, pomocí kterého

Najdeme slabiny vašeho webu

Máte podezření, pocit nebo dokonce data o tom, že váš web technicky nefunguje, jak má?
Potřebujete zjistit, co je na něm špatně, abyste mohli naplánovat opravy?

Pomocí objektivních testů, softwarových nástrojů a vlastní zkušenosti najdeme slabiny vašeho webu v následujících oblastech.

Rychlost webu

Použijeme testovací nástroje jako PageSpeed Insights a WebPageTest.org. Zjištěné výsledky rozebereme a okomentujeme a vysvětlíme vám, zda a jak vašemu webu škodí a co doporučujeme zlepšit, aby stránka splňovala drsné požadavky web core vitals.

Bezpečnost webu

Analýzou kódu vašeho webu zjistíme, jestli neobsahuje rizikový software (např. pluginy) a zda je správně zabezpečen. Jde namátkou o práva na soubory a adresáře, ochranu citlivých souborů nebo ochranu před hromadnými útoky či zavirováním.

Ověříme, zda a jak je web chráněný proti útokům, proti spamu. Bude nás zajímat, jak jste se o něj dosud starali a jestli jsou v útrobách nějaké problémy. Do kontroly zahrneme také požadavky kladené metodikou GDPR (správa cookies, nakládání se osobními údaji atp.)

  • Aktivní bezpečnostní plugin
  • Aktivní firewall
  • Kontrola oprávnění uživatelů
  • Kontrola obsahu v adresářích
  • Ochrana proti spamu
  • Správně nastavený souhlas s cookies
  • Správně spravované cookies
  • Další kroky k aktivní ochraně

Design, responzivita, ovládání

Otestujeme chování webu na různých zařízeních a upozorníme na chyby v designu, v procesech a používání webu (třeba navigaci a struktuře). Popíšeme nekonzistentní chování nebo místa, k tomu účelu vyzkoušíme vaše objednávkové procesy, formuláře nebo jiné interaktivní prvky.

Technická kondice

Ověříme, jestli váš web využívá všechny technické možnosti, které jsou k dispozici a mohou zlepšit jeho kvalitu.
Namátkou jde o napojení na Google Tag Manager, Google Analytics, použití meta informací (důležité pro SEO a sdílení na sociálních sítích), sitemap, responzivitu (použitelnost na mobilních zařízeních). Upozorníme na duplicitní, zastaralé, nebezpečné pluginy. Navrhneme zjednodušení nebo výměnu, pokud to bude přínosné.

SWOT analýza

Vypracujeme přehlednou analýzu slabých stránek, silných stránek, příležitostí a hrozeb, které na vašem webu vidíme. Získáte tak odborný názor a představu o tom, co je vhodné posílit, co omezit.

Výsledkem bude srozumitelná zpráva

Výsledkem této shrnující analýzy bude srozumitelná zpráva ve formátu PDF, v níž najdete doporučení k vylepšení svého webu v uvedených třech oblastech. Není to žádná korporátní prezentace s červenými a zelenými šipečkami. Jde o stručný a výstižný popis toho, co máte na webu špatně a jak to opravit. Vysvětlíme vám, co je potřeba změnit, objasníme vám rizika, nabídneme vám pomoc.

(*) Analýza se do hloubky netýká UX, analytických dat nebo marketingových kampaní. Jsme techničtí specialisté a tohle přenecháme markeťákům.

Svěřte nám technický audit vašeho webu