Hodnoty spolupráce

Spolupráci s vámi i uvnitř naší firmy zakládáme na určitých hodnotách, které jsou nám milé. Pokud to vidíte jinak, je to v pořádku.

Možná ale bude lepší spolupráci nezačínat.

Firmy

Chceme pracovat výhradně ve firemním B2B sektoru, a to pro komerční subjekty typu s.r.o. nebo a.s. Na tento způsob práce jsme nastavení, secvičení a baví nás.

Plánování a pořádek

Práci plánujeme. Nejsme chaotici a snažíme se o řád a systém. Používáme vhodné nástroje a postupy.

Odbornost

Svou individuální i týmovou odbornost zvyšujeme studiem a vzděláváním. Výsledky naší práce jsou výsledkem odborné činnosti a mnoha let zkušeností.

Svoboda

Dopřáváme si svobodu – sami sobě i jeden druhému. Pracujeme z různých míst a v různých časech. Používáme různé nástroje. Máme svobodu říct „ne“.

Zodpovědnost

Neseme svůj díl odpovědnosti. Jsme zodpovědní sami sobě, sobě vzájemně a zákazníkům. Provádíme zásahy s vědomím, že za ně zodpovídáme.

Spolupráce

Není to jen slovo. Spolupracujeme v týmu, pomáháme si. Pomáháme také svým zákazníkům. Spolupracujeme se subjekty mimo firmu, také tzv. konkurenty. Spolupráce je pozitivní. Do vzájemné spolupráce vkládáme srdce. Záleží nám na výsledku.

Rodina

Život je jeden, patří do něj jak rodina tak práce. Obojí je důležité a hledáme možnosti, jak je propojit, aby byly všechny strany spokojené, včetně našich dětí a partnerů.

Peníze

Chceme si vydělat peníze a mít se dobře. Nepracujeme na principu dobročinnosti a nejsme nezisková ani charitativní organizace.

Co z toho vyplývá?

Může se tedy stát, že vás s díky odmítneme, protože vaše podnikání není v souladu s našimi hodnotami. Nezlobte se na nás, stejně by to nefungovalo. Myslíme si, že je to pro vaše dobro.

Odmítli jsme nebo ukončili spolupráce na webech, které

  • prodejem zboží ohrožují zdravý vývoj dětí a mladistvých,
  • podporují nenávist mezi lidmi, hlásají antisystémové a protidemokratické názory, šíří fake news,
  • prodejem zboží a služeb pochybné kvality zneužívají naivitu nebo zranitelnost lidí,
  • provozují fyzické osoby jako svůj koníček nebo malou živnost